Een zorgboerderij op basis van gelijkwaardigheid

Wij gaan er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kiezen en om verantwoordelijkheid te dragen voor eigen gedrag, acties & reacties of impulsen van buitenaf. Toch merken wij in onze maatschappij dat dit niet altijd vanzelfsprekend is.

Onze methodes zijn op maat gemaakt naar de behoefte van de hulpvrager. Wij helpen de hulpvrager om zelf zijn/haar probleem c.q. gedrag onder ogen te zien en (samen) stappen te ondernemen om de oplossing te kunnen zien. Daarna kunnen stappen ondernomen worden om het probleem of gedrag te veranderen.

Wij maken gebruik van groepsbegeleiding en individuele begeleiding. Bij groepsbegeleiding wordt er samengewerkt met meerdere hulpvragers/begeleiders. Hierin wordt gekeken naar de groepsdynamiek en wordt een hulpvrager geleerd hoe hij/zij zich hier het beste in kan gedragen. Onderwerpen als normen en waarden, maar ook wat wordt er verwacht als je binnen een groep leeft etc. komen aan bod. Bij individuele begeleiding bieden wij 1 op 1 begeleiding. De hulpvrager is hierbij gekoppeld aan een vaste begeleider zodat er structuur en duidelijkeid wordt geboden wat tevens het gevoel van veiligheid vaak vergroot. Hierbij valt te denken aan vertrouwensgesprekken maar ook diverse individuele activiteiten.

 

Wij krijgen steeds meer aanvraag voor crisisopvang i.v.m. problemen in de gezinssfeer. Maar ook wij zaten steeds met het probleem, dat de ouders bijna niet of totaal niet mee betrokken waren in het verbeteren van het gedrag van hun kind, zodat het terug naar huis toe een zeer moeizaam traject werd , zo niet onmogelijk.

Sinds begin 2020 bieden wij intensieve ouderschapstraining waarbij wij de ouders indien nodig, kortdurend verblijf bieden. Op deze manier kunnen wij samen met de ouders probleem-oplossingsgericht werken. Wij merken nu al wat voor verbetering het geeft bij het gedrag van de kinderen.

 

De methodes die wij hanteren

  • Werken met paarden, andere dieren en natuur (bijvoorbeeld bij: dagbesteding, crisisopvang en weekend/vakantie opvang)
  • Traumaverwerking
  • Familieopstellingen
  • Creativiteit en spel
  • Ontmoeting
  • Intensieve ouderschapstraining

 

 

EmailPrint