Een zorgboerderij op basis van gelijkwaardigheid

Wij gaan er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kiezen en om verantwoordelijkheid te dragen voor eigen gedrag, acties & reacties of impulsen van buitenaf. Toch merken wij in onze maatschappij dat dit niet altijd vanzelfsprekend is.

Onze methodes zijn op maat gemaakt naar de behoefte van de hulpvrager. Wij helpen de hulpvrager om zelf zijn/haar probleem c.q. gedrag onder ogen te zien en (samen) stappen te ondernemen om de oplossing te kunnen zien. Daarna kunnen stappen ondernomen worden om het probleem of gedrag te veranderen.

Wij maken gebruik van groepsbegeleiding en individuele begeleiding. Bij groepsbegeleiding wordt er samengewerkt met meerdere hulpvragers/begeleiders. Hierin wordt gekeken naar de groepsdynamiek en wordt een hulpvrager geleerd hoe hij/zij zich hier het beste in kan gedragen. Onderwerpen als normen en waarden, maar ook wat wordt er verwacht als je binnen een groep leeft etc. komen aan bod. Bij individuele begeleiding bieden wij 1 op 1 begeleiding. De hulpvrager is hierbij gekoppeld aan een vaste begeleider zodat er structuur en duidelijkeid wordt geboden wat tevens het gevoel van veiligheid vaak vergroot. Hierbij valt te denken aan vertrouwensgesprekken maar ook diverse individuele activiteiten.

De methodes die wij hanteren

  • Werken met paarden, andere dieren en natuur (bijvoorbeeld bij: dagbesteding, crisisopvang en weekend/vakantie opvang)
  • Traumaverwerking
  • Familieopstellingen
  • Creativiteit en spel
  • Ontmoeting

Daarnaast zijn wij voor onze dagbesteding aangesloten bij coöperatie Limburgse zorgboeren en werken wij met betrekking tot onderwijs samen met KPC groep.

Wij hanteren het klachtenreglement van de coöperatie Limburgse zorgboeren.

Wilt u het klachtenreglement inzien, klik dan hier!

 

EmailPrint