Langdurig verblijf

Als thuis wonen helemaal niet meer gaat.

Kruisstraat 5 biedt  vanaf 1-1-2021 geen  langdurig verblijf  meer aan , tenzij mensen die om wat voor reden ook, geen woon of verblijf plaats meer hebben. Dit gaat altijd i.o.m . de gemeente. Er is ruimte, natuur en rust. Iedereen die bij ons komt wonen  voor een tijdje , krijgt zijn/haar eigen kamer.  De woonkamers, keuken en badkamers worden wel gedeeld.

EmailPrint