Langdurig verblijf

Als thuis wonen helemaal niet meer gaat.

Kruisstraat 5 biedt langdurig verblijf voor jongeren en jongvolwassenen die niet meer thuis kunnen wonen. Er is ruimte, natuur en rust. We begeleiden kinderen en jongeren om meer structuur te krijgen in hun dagelijks leven en het opbouwen van een veilig netwerk van familie en vrienden. Hierbij gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van elk kind waardoor ze in hun eigen kracht leren staan.

Bij de zorg die we verlenen houden we nauw contact met familie en de maatschappelijke zorg. We begeleiden hierin ook de familie. Wanneer onze expertise niet voldoet aan zorgvraag, hebben wij de mogelijkheid om deze expertise extern in te huren.

Iedereen die bij ons komt wonen krijgt zijn/haar eigen kamer. Dat is hun veilige haven. De badkamers worden gedeeld, maar wel verdeeld op basis van leeftijd.

EmailPrint